Offline

Co je offline:

Offline (nebo offline) je anglický termín, jehož doslovný význam je " mimo řádek " a může také kvalifikovat něco, co je vypnuto nebo odpojeno . Běžně se používá k označení, že určitý uživatel internetu nebo jiná počítačová síť není připojena k síti.

V sociálních sítích, chatu nebo v elektronických komunikačních programech je velmi běžné vidět stav konkrétního uživatele jako „offline“, což znamená, že vaše kontakty nejsou k dispozici pro konverzace nebo interakce. Naopak termín online vyjadřuje stav konektivity a znamená, že uživatel je viditelný a může být kontaktován.

Některá hardwarová zařízení, jako jsou modemy, tiskárny nebo skenery, mohou být také offline, což znamená, že mezi zařízením a systémem není navázáno žádné spojení.

Existují také prohlížeče, kde mohou uživatelé provádět offline prohlížení, a pomocí této funkce lze stránky prohlížet pomocí místních kopií stránek, které byly dříve staženy v režimu online . To může být užitečné, když je počítač offline a není možné nebo žádoucí připojení k Internetu.