Význam sociální psychologie

Co je sociální psychologie:

Sociální psychologie je obor studia psychologie, který se zaměřuje na analýzu chování jedince před jejich sociálními vztahy .

Sociální psychologie je oblast, která leží na hranici mezi psychologií a sociologií, podle některých teoretiků. Ve skutečnosti bod, který odlišuje oba je, že předmět studia psychologie se zaměřuje na jednotlivce, zatímco sociologie se zaměřuje na sociální skupinu.

Nicméně, jako předmět studia, sociální psychologie může mít dva aspekty: psychologický nebo sociologický. Psychologická sociální psychologie jednoduše vysvětluje jednání jedince z podnětů, které přijímá zvenčí (například jeho pocity, chování a myšlenky). Sociologická sociální psychologie studuje jevy, které vznikají v různých skupinách z interakce lidí s nimi.

Další informace o významu sociologie.

Účelem sociální psychologie je identifikovat rysy, které váží jednotlivce ke skupinám. Podle této studie by se všichni lidé chovali odlišně, pokud by byli vloženi do sociální sféry, odlišné od té, která je prezentována, když jsou sami.

Sociální psychologie stále studuje vzájemnou závislost mezi jednotlivci, stejně jako lidskou kondici, to znamená, že vnější podněty, které žijí ve společnosti, mohou zasahovat do myšlení a následně do chování člověka.

Vývoj teoretického výzkumu v oblasti sociální psychologie, zejména v problematice kondicionování, je autorem německo-amerického psychologa Kurta Lewina (1890-1947), který mnozí považují za zakladatele sociální psychologie.

Další informace o významu psychologie.